Opäť víťazne v krajskom kole ZENIT!

Žiaci Strednej odbornej školy odboru mechanik nastavovač sa zúčastnili krajského kola súťaže Zenit. V kategórii R – ručné spracovanie obsadil žiak 2.ročnika Lukáš Strigáč 2.miesto a v kategórii S – strojné obrábanie žiak 4.ročníka Tomáš Krnáč 1.miesto. Tomáš zároveň postúpil do celoslovenského kolo. Obidvom žiakom patrí blahoželanie a pochvala za dobrú reprezentáciu školy.