Naša škola je lídrom duálneho vzdelávania v BBSK

Spojená škola v Detve je lídrom duálneho vzdelávania v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do duálneho vzdelávania je momentálne zapojených 104 žiakov, čo je viac ako 50 % celkového počtu. V prvom ročníku sú už niektoré odbory na 100 % zapojenú do duálu a ani nedokážeme pokryť potreby všetkých zamestnávateľov. Predpokladáme, že viac ako 90 % prvákov bude zapojených do duálneho vzdelávania. Až 11 spolupracujúcich zamestnávateľov je certifikovaných Slovenskou obchodnou komorou, resp. Republikovou úniou zamestnávateľov na poskytovanie duálneho vzdelávania. Do duálneho vzdelávania sú zapojené všetky štyri študijné odbory – mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik, mechanik mechatronik a obchodná akadémia.

Obchodná akadémia:

 • IT servis, s. r. o. Detva
 • Tetto, s. r. o. Detva
 • eSoft s. r. o. Detva
 • Mestský úrad Detva
 • Slavia Production Systems a. s. Detva
 • PPS Group, a. s.
 • Intercable s.r.o.
 • VULKAN PARTIZÁNSKE, a.s.

Mechanik nastavovač:

 • Slavia Production Systems a. s. Detva
 • ZF Slovakia, a. s. Detva
 • MicroStep, spol. s r.o. Hriňová
 • Hriňovské strojárne a. s. Hriňová
 • PPS Group, a. s.
 • Intercable s.r.o.

Mechanik mechatronik:

 • Slavia Production Systems a. s. Detva
 • ZF Slovakia, a. s. Detva
 • MicroStep, spol. s r.o. Hriňová
 • PPS Group, a. s.
 • Intercable s.r.o.
 • IT servis, s. r. o. Detva

Mechanik elektrotechnik:

 • Slavia Production Systems a. s.
 • ZF Slovakia, a. s.
 • IT servis, s. r. o.
 • MicroStep, spol. s r.o. Hriňová
 • PPS Group, a. s.
 • Intercable s.r.o.

Pre žiakov je duál aj veľkou finančnou motiváciou. Už v prvom ročníku môžu získať štipendium až do výšky 100 € mesačne. Výška štipendia závisí od firmy a samozrejme od dochádzky a študijných výsledkov. V ďalších školských rokoch získavajú žiaci odmenu za produktívnu prácu.

Firmy zabezpečia stravovanie žiakov, preplácajú cestovné i pracovné oblečenie. Dôležitou motiváciou je tiež možnosť vykonať praktickú maturitnú skúšku priamo vo firme a vyhnúť sa tak stresom v škole.