Workshop Kultúry a kontrakultúry mládeže

Dievčatá z 3. OA sa zúčastnili workshopu Kultúry a kontrakultúry mládeže. Workshop sa zameriaval na vybrané subkultúry a kontrakultúry, ktoré formujú a ovplyvňujú správanie a identitu mladých ľudí. Účastníci porozumeli pôvodu kultúr, ich hodnotám, ideológiám a spoločenskému kontextu rôznych subkultúr a kontrakultúr, ktoré vznikajú medzi mladými ľuďmi. Zistili, ako ovplyvňujú normy, hudobnú kultúru, módu, umenie a iné aspekty kultúry a spoločnosti.