Súťaž Národnej banky Slovenska – Generácia €uro

Žiaci Obchodnej akadémie sa premiérovo zapojili do súťaže Generácia €uro. Súťaž organizuje Národná banka Slovenska. Približuje študentom stredných škôl význam menovej politiky a jej väzbu na hospodárstvo ako celok.

Súťaž je trojkolová. Náš tím zvládol prvé kolo mimoriadne úspešne. Z úvodného vedomostného testu sme získali 100 %!

Najlepšie tímy z kvízového kola postupujú do ďalšieho kola, v ktorom musia vypracovať zadanie. Téma zadania bude určená porotou a dostanú ju všetky tímy postupujúce do 2. kola.

Tímy s najlepšie vypracovaným zadaním následne postupujú do záverečného kola, v ktorom majú pred porotou zloženou z odborníkov z centrálnych bánk predniesť prezentáciu. Po prezentácii nasleduje pohovor.

Cieľom súťaže je tak rozšíriť povedomie študentov o Eurosystéme a prehĺbiť ich všeobecné poznatky o svete financií.