Štvrtáci si prevzali zelené stužky

Maturanti z oboch tried – Obchodnej akadémie i Strednej odbornej školy si prevzali zelené maturitné stužky. Želáme všetko dobré do konca ich štúdia.