Certifikát ESOL Cambridgských skúšok z anglického jazyka

Štyri štvrtáčky z obchodnej akadémie získali certifikát ESOL Cambridgských skúšok z anglického jazyka. Trom sa podarilo uspieť na úrovni B2.

Cambridgské skúšky zo všeobecnej, obchodnej a profesionálnej angličtiny sú najrozšírenejšími jazykovými skúškami, uznávanými širokým spektrom vzdelávacích inštitúcií, organizácií, zamestnávateľov i imigračných úradov po celom svete. Certifikát zahŕňa všetky štyri jazykové zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie. PET certifikát odráža použitie jazyka v reálnom živote. Je uznávaný mnohými zamestnávateľmi ako doklad o schopnosti používania angličtiny v kancelárskych, sekretárskych a manažérskych pozíciách. Taktiež je široko uznávaný v cestovnom ruchu, maloobchode, stavebníctve, v spracovateľskom priemysle a v strojárstve. Na PET certifikát môže ísť ten uchádzač, ktorý nemá problémy s čítaním učebníc alebo článkov v anglickom jazyku, dokáže písať listy na rôzne témy a pri komunikácii používa slovník.