Do Detvy prichádza ďalší veľký zamestnávateľ

Začiatkom októbra sa na pôde Spojenej školy v Detve stretli zástupcovia školy s vedením Banskobystrického samosprávneho kraja a novým investorom, ktorý prichádza do Detvy – firmou  Brückner. Skupina Brückner je rodinným podnikom a s približne 90-percentným podielom zahraničného obratu je globálne pôsobiacou spoločnosťou s mnohými pobočkami v Nemecku a v zahraničí. Firma chce v najbližších mesiacoch zamestnať v Detve 200 nových zamestnancov. Nová montážna lokalita ponúkne pracovné miesta pre mechanickú a elektrickú montáž v jednozmennej prevádzke v čistom prostredí high-tech montážneho závodu v priemyselnom parku Punch.

Na úvod predstavila Spojená škola svoje vízie do budúcnosti a informovala prítomných o veľkej investícii v sume takmer 8 miliónov € do dielni praktického vyučovania. Vďaka tejto investícii sa naše dielne stanú jednými z najmodrenejších pracovísk pre žiakov v celom Banskobystrickom kraji. Nové dielne budú využívať okrem našich žiakov  aj zamestnávatelia v regióne, žiaci základných škôl v okrese Detva, firmy ktoré tu budú prezentovať svoje produkty v oblasti CNC techniky, automatizácie a robotizácie. Budúcu spoluprácu s firmou Brückner plánujeme pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí hlavne v odboroch mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, mechanik nastavovač a obchodná akadémia.

Firma prezentovala svoj záujem vstúpiť do duálneho vzdelávania vo všetkých študijných odboroch. Firma tak bude mať možnosť pripraviť si mladých študentov  na pozície, ktoré budú potrebovať. Naši absolventi budú mať ďalšiu možnosť zamestnať sa v regióne ako kvalifikovaní mladí ľudia.