Lúčime sa s dlhoročným kolegom Mgr. Ivanom Krokošom

V piatok 5. mája nás navždy upustil náš dlhoročný kolega a hlavný majster Mgr. Ivan Krokoš.

Osobitý humor, čestnosť a empatický kolegiálny prístup ostanú natrvalo súčasťou našich spomienok. Rozlúčka sa uskutoční 10. mája 2023 vo Zvolene. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.