Čaj o štvrtej

Vážení rodičia, Vážená pani výchovná poradkyňa,

srdečne Vás pozývame na neformálne stretnutie, ktoré sa uskutoční

11.mája 2023 o 15.30 h (štvrtok)

v zasadačke Spojenej školy na Štúrovej ulici č. 848, 2. poschodie, na posedenie pri čaji

„Čaj o štvrtej“.

 Možno práve Vaše dieťa, žiak Vašej základnej školy sa rozhodol poslať si prihlášku na strednú školu ku nám, a tak Vám ponúkame možnosť prísť do našej školy v uvedenom termíne a čase na neformálne posedenie kde sa môžete dozvedieť viac o našej škole od učiteľov, podporného tímu školy, zástupkyne školy alebo pána riaditeľa.

Hľadáme nové formy stretnutia na pôde našej školy.

Sme inkluzívnou školou, a to nám dáva možnosť hľadať iné formy komunikácie, zlepšovania a prehlbovania vzťahov s Vami ako rodičmi možno aj našich budúcich žiakov.

Hľadáme podnety nielen medzi nami pedagógmi, ale chceme zapojiť týmto neformálnym stretnutím do spoločnej diskusie aj Vás, aby sme spoločne nastavili nové trendy vo výchove a vzdelávaní našich žiakov, Vašich detí.

Plánujeme pozývať na tieto stretnutia pri čajíku aj zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva, zamestnávateľov duálneho systému vzdelávania a iných odborníkov.

Stretnutia by sme chceli organizovať aj v ďalších termínoch, ktoré Vám vždy aspoň týždeň vopred oznámime prostredníctvom EduPage, našej web stránky a Instagramu.

Tešíme sa na netradičné stretnutie, len tak pri čajíku…

 

„Pijeme čaj, aby sme zabudli na hluk tohto sveta.” Tchien I-cheng

 

S pozdravom

vedenie Spojenej školy, učitelia a podporný tím