Inzerát

Spojená škola v Detve ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu majstra odbornej výchovy so zameraním na skupinu odborov 26 elektrotechnika.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom a motivačným listom zasielajte na e-mail: sekretariat@sssdetva.edu.sk alebo poštou na adresu Spojená škola, Štúrova 848, 962 12  Detva. Bližšie informácie o pracovnom mieste získate na t. č. 045/54 55 773.