Esejistické súťaže

Každoročne sa naši študenti zapájajú do rôznych esejistických a literárnych súťaží. Nie je tomu inak ani v tomto školskom roku.

Prvou súťažou, do ktorej sa zapojili dvaja žiaci našej školy, bola súťaž vyhlásená europoslancami Ivanom Štefancom (SR) a Luděkom Niedermayerom (ČR) na tému „Ako zmení energetická kríza Európu?“. Do súťaže sa zapojil Dominik Gonda (4.OA) a Mária Ďuricová (2.OA). Vo svojich esejách ponúkli svoj vlastný pohľad na súčasnú krízu, na jej príčiny, riešenia a samozrejme aj svoj pohľad na to, ako sa pod jej vplyvom zmení súčasná Európa.

Druhou súťažou, ktorú vyhlásil konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, bola súťaž na tému „Aké sú korene netolerancie na Slovensku?“. Do súťaže sa zapojili Dominik Gonda (4.OA), Mária Ďuricová (2.OA) a Sára Ostrolucká (2.OA). Táto téma je najmä v súčasnosti veľmi aktuálna a myslím si, že mladí ľudia sú ňou práve dnes ovplyvnení viac ako inokedy. Aj nedávno sa na našom území stalo niekoľko udalostí, ktoré zmenili náš pohľad na túto tému a otvorili ju ešte viac. Preto sa naši študenti rozhodli zamyslieť sa nad tým, kde a kedy sa na našom území objavila netolerancia a odkiaľ pochádza.

Treťou súťažou, ktorú vyhlásil Minister obrany SR Jaroslav Naď, bol XVIII. ročník Literárnej súťaže na tému „Bojisko internet“. Do tejto súťaže sa opäť zapojili Dominik Gonda (4.OA) a Sára Ostrolucká (2.OA). Internet je miesto, kde v dnešnej dobe „žije celý svet“. Stáva sa našou pevnou súčasťou a dokonca niekedy dôležitejšou ako reálny život. Žiaci tak mali možnosť reagovať na to, čo sa ich priamo dotýka a uvažovať nad tým, prečo sa internet stáva naším bojiskom.

Veríme, že sa študentom podarí v niektorej zo súťaží uspieť a získať hodnotné ceny. Sme radi, že majú stále záujem zapájať sa do rôznych súťaží a dokazovať, že aj na našej škole máme viacero talentov.

Ďakujeme!

Mgr. M. Dutkievičová