Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku BBSK

Spojená škola, Štúrova 848, 962 12  Detva, IČO: 37956205 správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, Banská Bystrica zverejňuje Zoznam prebytočného a neupotrebiteľného majetku v primeranej cene.

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku BBSK