Prolongácia žiackych kariet od 1.6.2022

Od 1.6.2022 majú žiaci možnosť prolongovať aj cez novú platformu a to aplikácia UBIAN, ktorú si vedia bezodplatne stiahnuť. Navyše, po pridaní preukazu do aplikácie, žiaci (prípadne ich zákonní zástupcovia) si vedia v reálnom čase skontrolovať platnosť ich preukazu, skontrolovať výšku kreditu na svojej karte, prípadne si tento kredit jednoducho dobiť.

Informácie k prolongácii žiackych kariet