Postúpili sme do krajského kola olympiády v nemeckom jazyku

Naše skvelé prváčky! Obe boli úspešné v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku a postupujú ďalej. Zopakovali tak úspech svojich spolužiakov angličtinárov. Blahoželáme!