Rozbehni sa! v Obchodnej akadémii

Žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie sa v rámci predmetu cvičná firma zapojili do celoslovenského programu Rozbehni sa!

Rozbehni sa! pomáha ľuďom overiť si, či je ich nápad dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis. Pomáha úplným začiatočníkom a intuitívnym podnikateľov.

Autori projektu vytvorili 11-krokový proces, ako prejsť od nápadu k prvým zákazníkom. Naučí žiakov rozpoznávať nové nápady a posudzovať ich potenciál. Premyslieť biznis model a odlíšiť ho od konkurencie. Spraviť skúšku správnosti nápadu cez čísla a zákaznícky prieskum. Vytvoriť prototyp a otestovať záujem na jednoduchom webe.

Zakladateľom Rozbehni sa! je Juraj Kováč. Už viac ako 7 rokov sa venuje testovaniu nápadov. Pomohol otestovať viac ako 300 nápadov a je autorom štartovacieho balíka a videokurzu. Je takisto garantom projektov Social Impact Award, iNOVEum a členom Alumni Hall of Fame. Za rozvoj podnikavosti na školách získal ocenenie Generácia 3.0 a LEAF Award.

Absolventi programu môžu získať:

ABSOLVUJ PODNIKATEĽSKÝ RÝCHLOKURZ A ZÍSKAJ:

  • certifikát, ktorý vylepší ich životopis
  • miestenku v inkubačnom programe v hodnote 454€
  • možnosť vyhrať 3000 € za technologickú inováciu
  • feedback od manažérov NAY
  • 50% zľavu pre rodičov alebo známych na Rozbehni sa! služby