Tetto PLUS, s.r.o.

Tetto PLUS, s.r.o. 

Adresa: M.R.Štefánika 3230, Detva

Web stránka: www.tetto.sk

Kontakt: Barbora Holeschova (045 54 57 717, barbora.holeschova@tetto.sk)

Informácie o firme:

Tetto PLUS je spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti účtovníctva, spracovania miezd či daňového a ekonomického poradenstva.

Našim zákazníkom ponúkame komplexné služby od založenia spoločnosti, cez vedenie účtovníctva až po zastupovanie na úradoch a inštitúciách.

Odbory v duálnom vzdelávaní:

6317 M obchodná akadémia

Benefity žiakom:

Nadobudnutie praxe a kvalifikácie v priestoroch spoločnosti Tetto PLUS.

Osvojenie si pracovných návykov priamo u zamestnávateľa.

Podpora zamestnávateľa počas celého štúdia.

Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom.

Uplatnenie žiakov po skončení školy:

Absolvent Obchodnej akadémie a duálneho vzdelávania v spoločnosti Tetto PLUS má možnosť nastúpiť do pracovného pomeru ako odborný ekonomický pracovník/ účtovník.

Po absolvovaní štúdia by žiak mal vedieť, čo obnáša samostatné podnikanie v odbore obchodu alebo ekonomických a účtovných služieb.

Duálne vzdelávanie v Tetto PLUS

Fotogaléria