Slavia Production Systems a. s.

Slavia Production Systems a. s. 

Adresa: Dúbravy, Areál PPS 48, 962 12 Detva

Web stránka: https://www.slaviaps.eu/

https://www.slaviaps.eu/24847-informacie-o-dualnom-vzdelavani

Kontakt: Ing. Jozef Golian (0905 724 123, golianj@slaviaps.sk)

Informácie o firme:

Základnou stratégiou spoločnosti je v maximálnej miere uspokojovať požiadavky zákazníkov zabezpečením vysokej kvality výroby, 100% dodržiavaním termínov a výhodnými cenovými reláciami. Kvalita práce je založená na zodpovednom osobnom prístupe a odbornej úrovni každého pracovníka spoločnosti.

Konštrukčná kancelária Slavia Production Systems sa špecializuje na konštrukciu zváracích prípravkov pre výrobu vagónov, poľnohospodárskych a stavebných strojov a prípravkov pre automobilový priemysel. Konštrukčné práce prebiehajú v prostredí Catia V5 a Autodesk Inventor.

Prípravky:

  • pre výrobu automobilov
  • pre výrobu vagónov a vlakov
  • pre výrobu poľnohospodárskej techniky
  • pre výrobu lietadiel
  • zákazková výroba strojov a zariadení

Odbory v duálnom vzdelávaní:

2697 K mechanik elektrotechnik

2411 K mechanik nastavovač

2679 K mechanik mechatronik

6317 M obchodná akadémia

Benefity žiakom:

  • podnikové štipendium
  • odmena za produktívnu prácu
  • poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov
  • poskytovanie stravovania u zamestnávateľa
  • preplatenie cestovných výdavkov

Uplatnenie žiakov po skončení školy:

Strojné profesie, konštruktéri, programátori

Fotogaléria

Pracovisko duálneho vzdelávania:

Výrobné priestory