Hriňovské strojárne

Hriňovské strojárne a. s.

Adresa: Partizánska 1465, Hriňová

Web stránka: www.hs.sk

Kontakt: Ing. Martin Melich (0905 630 757, melich@hs.sk)

Informácie o firme:

HS, a.s. je súkromná, globálne pôsobiaca spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike, založená v roku 1954. Vyvíjame a vyrábame širokú paletu prevodoviek, náprav, diferenciálov a pohonov. Naše výrobky majú uplatnenie v stavebnej, poľnohospodárskej a komunálnej technike, priemysle ale aj oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Okrem výroby produktov spĺňajúcich najvyššie kvalitatívne nároky sa zameriavame hlavne na návrh a vývoj v oblasti prevodov a pohonov. Naše oddelenie R&D neustále pracuje na zvyšovaní efektívnosti a životnosti našich produktov ako aj vývoji nových produktov zohľadňujúc potreby našich zákazníkov.

Náš R&D team pozostávajúci zo 6 vývojových konštruktérov je kombináciou dlhoročných skúsenosti a dynamiky, nových prístupov a myšlienok. Pri práci využívame rozsiahlu softwérovú podporu napr. Autodesk Inventor, Kissoft.

Neustále zvyšovanie kvality patrí k našim trvalým cieľom a na jeho napĺňaní je zainteresovaná celá firma. Systém manažérstva kvality je certifikovaný podľa normy ISO 9001:2015.

V procese kontroly kvality využívame najmodernejšie a najkvalitnejšie prístroje a zariadenia od firiem Carl Zeiss, Struers, Spectro APS, Mitutoyo a pod. vo vlastnom metalografickom a chemickom laboratóriu.

Odbory v duálnom vzdelávaní:

2411 K mechanik nastavovač

Benefity žiakom:

Podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu, poskytnutie stravy, poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Uplatnenie žiakov po skončení školy:

Možnosť zamestnať sa v prosperujúcej modernej firme, ktorá poskytuje svojim zamestnancom nasledovné benefity:

  • 13. / 14. plat v závislosti na hospodárskych výsledkoch firmy
  • zaškolenie
  • príspevok na stravu (firemná jedáleň, výber zo 5 jedál + 2 polievky, obedy aj večere)
  • odmeňovanie na základe výkonu
  • možnosť odborného rastu a práce na najnovších CNC technológiách
  • príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie
  • bezpečné pracovné prostredie

Fotogaléria