Súťaž – Cesty za poznaním minulosti

Päť žiačok druhého ročníka Obchodnej akadémie sa zapojilo do 13. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže vyhlásenej pri príležitosti 77. výročia SNP a 76. výročia ukončenia 2. svetovej vojny. Súťaž je určená pre žiakov ZŠ, SŠ, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a špeciálnych škôl a vyhlasuje ju Múzeum SNP v BB a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Žiaci si mohli vybrať zo 7 tém a mohli svoje príspevky spracovať v dvoch oblastiach – literárnej a výtvarnej.