Záver školského roka 2020/2021

V stredu 30. júna sme slávnostne ukončili školský rok a vyhlásili výsledky súťaže o najlepšieho študenta.

Súťaž o najlepšieho študenta ročníka SOŠ:

1.A trieda

 1. miesto: Andrej Trnavský a Tomáš Krnáč
 2. miesto: Jakub Mašlej

 

2.A trieda

 1. miesto: Marek Strečko
 2. miesto: Erik Cerovský
 3. miesto: Mário Nôta

 

3.A trieda

 1. miesto: Branislav Ľupták
 2. miesto: Patrik Suja
 3. miesto: Marek Mitter

 

Súťaž o najlepšieho študenta ročníka OA:

1.OA trieda

 1. miesto: Daniela Bariaková
 2. miesto: Katarína Kajanová
 3. miesto: Mária Kuviková a Veronika Luptáková

 

2.OA trieda

 1. miesto: Dominik Gonda
 2. miesto: Viktória Thóthová
 3. miesto: Martina Kortišová

 

3.OA trieda

 1. miesto: Simona Psotková
 2. miesto: Dominika Krekáňová
 3. miesto: Natália Mackovová

 

Súťaž o najlepšieho študenta školy OA:

 1. miesto: Dominik Gonda (2.OA)
 2. miesto: Ema Bahledová (4.OA)
 3. miesto: Viktória Tóthová (2.OA)

 

Súťaž o najlepšieho študenta školy SOŠ:

 1. miesto: Andrej Trnavský a Tomáš Krnáč (1.A)
 2. miesto: Jakub Mašlej (1.A)
 3. miesto: Stanislav Muráň (4.A)

 

Súťaž o triedu s najlepším prospechom:

 1. miesto: OA

 

Osobnosť školy:

Ema Bahledová

Stanislav Muráň

« z 2 »