Videá o škole

Informačné videá:

Stredná odborná škola

Stredná odborná škola – prezentačné video

Stredná odborná škola v Detve – reportáž

Stredná odborná škola – odbor mechanik nastavovač

Stredná odborná škola – odbor mechanik elektrotechnik

Obchodná akadémia

Obchodná akadémie – prezentačné video

Obchodná akadémia v Detve – reportáž

Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca – prezentačné video

Medzinárodná mobilita – reportáž

Erasmus – reportáž

Modernizácia priestorov školy a dielní

Modernizácia dielní praktického vyučovania 2020

Projekt Svetovej banky – perspektívy modernizácie školy

Život v škole

Neformálne vzdelávanie

Súťaže

Školské akcie