Olympiáda o Európskej únii

Žiačky Obchodnej akadémie sa zapojili do Olympiády o Európskej únii, ktorú každoročne organizuje Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Trojčlenné družstvo riešilo vedomostné úlohy o Európskej únii. Cieľom súťaže je prehlbovať vedomosti o EÚ a pochopiť základné princípy fungovania a hodnoty Európskej únie zo strany mladých ľudí.