Žiaci SOŠ získajú medzinárodný zváračský preukaz

Úspešne pokračuje projekt Erasmus+ „Svařujeme v Evropě a pro Evropu“ českého koordinátora SOŠ a SOU Třemošnice v spolupráci s nemeckou vzdelávacou organizáciou UAG Jena.

Pracovné tímy vytvárajú spoločne jednotlivé intelektuálne vzdelávacie výstupy zamerané na vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti zvárania.

Zároveň sme pre žiakov zapojených škôl naplánovali spoločnú mobilitu v Čechách, kde budú môcť „zabojovať“ o medzinárodne platný zvárací certifikát. Počas týždňovej mobility sa budú najskôr pripravovať pod vedením medzinárodného zváračského technika teoreticky i prakticky na skúšku, ktorú následne v závere týždňa vykonajú pred odbornou komisiou.