Písomné maturity

Žiaci Obchodnej akadémie a Strednej odbornej školy absolvovali 12. – 13. marca prvú časť maturitných skúšok.

Maturanti zo 4.A a 4.OA sa popasovali s náročnými úlohami externej maturitnej skúšky zo slovenského a cudzích jazykov ako aj s písomnou formou internej časti oboch predmetov.

Pre úspešné zvládnutie maturity bude potrebné napísať externý test na viac ako 33 % a získať zo slohovej práce viac ako 25 % bodov.

V nasledujúcich mesiacoch ich čaká ešte praktická časť a v máji vyvrcholenie maturitných skúšok – ústne maturity. Želáme veľa šťastia.