Triednické schôdzky – 22. novembra

Triednické schôdzky sa uskutočnia 22. novembra 2018 (štvrtok) o 16.00 hod.