IV.OA 18/19

študijný odbor: obchodná akadémia

triedny učiteľ: Mgr. Oľga Feješová

Zoznam žiakov:

Bariaková Ľubica

Bohóová  Michaela

Danko Miroslav

Ďalogová Martina

Fabová Nicolette

Fekiač Dávid

Gelieňová Radoslava

Goldírová Sofia

Hanesová Miroslava

Hazuchová Juliána

Kalamárová Monika

Kmeťová Veronika

Kubišová Janka

Kučerová Timea

Kulichová Kristína

Kulišiak Miroslav

Ľuptáková Lenka

Majanová Diana

Malčeková Nikola

Marcinek Marco

Marcineková Natália

Murínová Martina

Nociarová Natália

Ozanová Miriama

Rigová Radka

Sedliaková Jarmila

Sliacka Dominika

Sobotková Michaela

Strapková Vladimíra

Šulajová Katarína

Šuleková Magdaléna

Urban Kevin