IV.OA

študijný odbor: obchodná akadémia

triedny učiteľ: Ing. Jana Kolenčíková

Zoznam žiakov:

Briaková Miriam

Buňová Beáta

Debnár Timotej

Fekiačová Ivana

Hrivnáková Marianna

Ivanová Radoslava

Jágerská Lívia

Konôpková  Viktória

Kováčiková Veronika

Kubišová Simona

Machavová Nikola

Majerčíková Paula

Matejovičová Patrícia

Matúšková Sára

Melichová Barbora

Psotková Viktória Valéria

Sedliaková Veronika

Sekerešová Nikola

Vilhanová Terézia