Úspechy v súťažiach

Súťaže 2017/2018

 • Krajské kolo župnej kalokagatie – 11. miesto
 • Olympiáda o Európskej únii, ktorú zorganizovala Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Súťaž o najlepší podnikateľský zámer – ŠIOV – 3.a 4. miesto na Slovensku
 • Súťaž Úradu vlády SR Roadshow o rozvoji regiónu pomocou fondov EÚ
 • ZENIT v strojárstve – krajské kolo – 1. miesto, celoslovenské finále – 7. miesto (Peter Gonda)
 • ZENIT v elektrotechnike – účasť v krajskom kole
 • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Nemecku – účasť cvičnej firmy Vagačov dvor
 • Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní – regionálne kolo – 8. miesto (Peter Gonda)
 • Medzitriedny volejbalový turnaj
 • Osobnosť školy: víťazi Róbert Zentko a Peter Gonda
 • Súťaž o najlepšieho žiaka školy: víťazi Natália Nociarová a Peter Kukuliak
 • Finančná olympiáda – 1.  kolo
 • Korešpondenčná súťaž Slovenčinárik
 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – účasť v krajskom kole
 • Olympiáda z anglického jazyka – účasť v krajskom kole
 • Ekonomická olympiáda – 3. a 7. miesto v krajskom kole, 16. miesto v celoštátnom kole
 • Súťaž v spracovaní informácií na PC „SIP“ – krajské kolo: 1.-3. Miesto vo Wordprocessingu, 5. miesto v odpise, 5. miesto v UTX
 • Eurofondue – 1. miesto v celoslovenskom finále a postup do Štrasburgu
 • Mladý účtovník – účasť v regionálnom kole
 • Matematická klokan
 • Okresné kolo vo volejbale chlapcov a dievčat – 2. miesto
 • Súťaže pre základné školy:
  • Čo vieš o Európskej únii – pre výhercov zájazd na Vianočné trhy do Bratislavy
  • Môj nápad pre Podpoľanie – pre víťazov pobyt na ranči Hafernik a lanovom centre Košútka
  • Mladý Európan Junior – pre výhercov dvojdňový zájazd do Viedne a výlet do Starej Ľubovne
  • Talenty pre firmy – súťaž zručnosti – pre výhercov hodnotné vecné ceny
 • Veľvyslanectvo mladých – 3. a 4. miesto v celoslovenskom finále
 • Študentská vedecká aktivita EF UMB Banská Bystrica – 3. miesto
 • Súťaž k 73. výročiu oslobodenia na konci druhej svetovej vojny – 2. miesto v okresnom kole
 • Stredoškolská odborná činnosť – 4. miesto v krajskom kole
 • Mladý Európan – 7. miesto v regionálnom kole
 • ZAV Zvolen – účasť v regionálnom kole
 • Mladý digitálny Európan – úspešnosť 90 % a postup do celoslovenského finále
 • Medzinárodná internetová súťaž Intersteno – 8 úspešných riešiteľov
 • Digitálna garáž – certifikát získala 1 žiačka
 • Súťaž v silovom päťboji – 2. miesto v krajskom kole
 • Testovanie na medzinárodný certifikát z angličtiny Cambridge ESOL – 3 žiačky
 • Ambasádorská škola Európskeho parlamentu – zisk titulu a hodnotenie „výborná ambasádorská škola“
 • Spracovanie textov na počítači v programe ZAV – 2. a 3. miesto v celoštátnom kole

 

Súťaže 2016/2017

 • Testovania na medzinárodný počítačový certifikát ECDL sa zúčastnili 4 žiaci II. ročníka Obchodnej akadémie.
 • Testovania na medzinárodný jazykový certifikát ESOL – 6 žiakov III. ročníka Obchodnej akadémie,
 • 22 žiakov získalo medzinárodný počítačový certifikát Digitálna garáž.
 • Žiaci II. ročníka Obchodnej akadémie získali certifikáty vzdelávacích programov Manažment osobných financií a Podnikanie v cestovnom ruchu
 • Druháci z OA prezentovali Podpoľanie na celoslovenskom veľtrhu cestovného ruchu Vitajte v našom regióne
 • Žiaci SOŠ odboru mechanik nastavovač obsadili siedme miesta v celoslovenských súťažiach v CNC sústružení a 3D modelovaní v Solidworks (Peter Gonda, Tomáš Chlpoš).
 • Peter Gonda skončil druhý na krajskom kole súťaže Zenit.
 • V regionálnom kole Mladého Európana obsadili žiaci III.OA šieste miesto
 • V celoslovenskom finále súťaže Veľvyslanectvo mladých skončila Natália Nociarová štvrtá.
 • Cvičná firma žiakov III.OA získala na regionálnom veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom 2.miesto.
 • Zúčastnili sme sa olympiády v slovenskom, nemeckom i anglickom jazyku, finančnej olympiády ako aj olympiády z účtovníctva.
 • Najväčší úspech dosiahla Michaela Sekerešová, ktorá skončila v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka tretia.
 • Žiaci OA nás reprezentovali školu v súťaži Angličtinár roka
 • Róbert Zentko skončil v krajskom kole súťaže v spracovaní informácií na počítači  na 1.mieste v kategórii Wordprocessing. Reprezentoval nás tiež na súťaži ZAV a medzinárodnej súťaži v spracovaní informácií na počítači v Olomouci.
 • Získali sme 2. miesto v súťaži ŠIOV o najlepší podnikateľský zámer, ďalšie dva zámery postúpili do finále v tomto roku
 • Žiaci II.OA získali zvláštne ocenenie v medzinárodnej súťaži cestovného ruchu Region 2017 v Plzni
 • Žiaci II.OA reprezentovali školu v súťaži Rozhoduj o Európe (Miroslav Kulišiak – 3.miesto)
 • Žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie sa zapojili do súťaže Mladý digitálny Európan
 • Celoslovenská súťaž študentov – 3D modelovanie v SOLIDWORKS – 7. a 8. miesto
 • Športové súťaže:
  • Futsal – okresné kolo – 1.miesto, postup do regionálneho kola
  • Medzitriedne turnaje vo volejbale dievčat a florbale chlapcov
  • Florbal – regionálne kolo
  • Futbal – okresné kolo – 2. miesto

 

Súťaže 2015/2016

 • Baťova manažérska olympiáda – Michaela Sekerešová – postup do česko-slovenského finále v Zlíne
 • Majstrovstvá Slovenska v modelovaní SolidWorks – Štefan Rapčan – 4. miesto, pekne reprezentovali aj Tomáš Plško a Štefan Malček
 • Veľvyslanectvo mladých 2016 – Michaela Sekerešová v celoslovenskom finále, za čo dostala pozvanie na návštevu veľvyslanectva Veľkej Británie
 • Majstrovstvá Slovenska v CNC sústružení – Tomáš Plško – 2. miesto v Rakúskom  Salzburgu
 • Získali sme ocenenie Ministerstva hospodárstva ako druhá najlepšia škola na Slovensku v spolupráci s podnikateľmi
 • Príbehy 20. storočia – žiaci 1.OA -prezentácia príbehu partizána v medzinárodnej súťaži
 • Regionálny veľtrh cvičných firiem – žiaci 3.OA – 2 víťazstvá
 • Matematický klokan – Richard Odzgan – 11. miesto na Slovensku
 • Cena Michala Bosáka – Adriana Nguyenová – 4. miesto
 • Mladý Európan – žiačky 3.OA triedy- 2. miesto v regionálnom kole
 • Autoopravár Junior Castrol 2016 – úspešní riešitelia oblastného kola
 • Súťaž spracovanie informácií na počítači – Tomáš Borák – 6. miesto v celoštátnom kole, Adriana Nguyenová – 1. a 2. miesto v regionálnom kole
 • Strojárska olympiáda – Cena dekana Slovenskej technickej univerzity
 • EXPERT geniality show – Richard Odzgan – 1. miesto + ďalší úspešní riešitelia
 • Krajské kolo súťaže ZENIT – Štefan Malček – 2.miesto v odbore Strojárstvo
 • Testovania na medzinárodný počítačový certifikát ECDL sa zúčastnilo 6 žiakov II. ročníka Obchodnej akadémie.
 • Medzinárodná súťaž v cestovnom ruchu v Plzni – reprezentácia školy žiakmi 2.OA a 3.OA
 • Ďalšie súťaže: Filozofická olympiáda, Olympiáda Mladý účtovník , Olympiáda z anglického jazyka, Olympiáda z nemeckého jazyka, Olympiáda zo slovenského jazyka, Dejepisná olympiáda, Olympiáda ľudských práv, Juvenes Translatores
 • Športové súťaže:
  • Silné ruky – 3. miesto na regionálnom kole (Patrik Melich)
  • do regionálneho kola postúpili žiaci vo futbale (2.miesto) a volejbale (3.miesto)
 • Finále Miss Banskobystrického samosprávneho kraja – Miroslava Petrincová – 2.miesto