Stredná odborná škola

HĽADÁŠ
… dobrých kamarátov?
… trpezlivých učiteľov?
… rodinnú atmosféru?
… dobre vybavené pracoviská?
… možnosť zažiť prax už počas školy?
……… a ešte oveľa viac?

NÁJDEŠ u nás…
… v odboroch
 
MATURITNÝCH:
2411 K 00 mechanik nastavovač
2697 K 00 mechanik elektrotechnik
2426 K 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

NEMATURITNÝCH:
2487 H 01 autoopravár mechanik
2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika
2433 H 00 obrábač kovov