Mechanik nastavovač

Vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie – maturita, výučný list – ISCED 3A

Podmienky prijatia: úspešné ukončenie 9. ročníka, výber z uchádzačov v zmysle poradia podľa výsledkov zo základnej školy (monitor + vysvedčenie)

Dĺžka štúdia: 4 roky

Ďalšie možnosti: možnosti ďalšieho vzdelávania v pomaturitnom štúdiu a  v príbuzných odboroch na vysokej škole

Profil absolventa:

je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná princípy nekonvenčných technológií a je pripravený zostavovať riadiace programy CNC (CNC sústruh HAAS) strojov a pracovať na nich. Pracuje v grafickom systéme SolidWorks, vie čítať výkresy a pracovať s technickou dokumentáciou.

Uplatnenie absolventa:

absolvent je pripravený vykonávať činnosti pri obsluhe konvenčných a CNC strojov (frézovanie, sústruženie) a riadiť pracovný tím

Strojárstvo

« 1 z 2 »