Projekty a medzinárodná spolupráca

Program Erasmus +

 • školské vzdelávanie
 • odborné stáže v zahraničí
 • partnerstvá
 • mládežnícke výmeny

Odborná stáž žiakov a pedagogických zamestnancov v Nemecku, Veľkej Británii a Českej republike

Obsah stáže:

 • 6-hodinový pracovný deň pod vedením poverených mentorov
 • jazyková a kultúrna príprava
 • hodnotenie
 • výlety a exkurzie

Certifikácia:

 • hodnotenie práce mentorom
 • certifikát
 • Europass – mobilita
 • doklad o praxi v zahraničí
 • doklad o transparentnosti odbornej prípravy – ECVET

 

Štipendijný program EHP Slovensko

 • medzinárodná spolupráca s nórskymi školami v oblasti školského vzdelávania
 • zlepšenie komunikačných kompetencií žiakov v anglickom jazyku
 • poznávanie kultúrnych a prírodných pozoruhodností

 

ACES- Akadémia stredoeurópskych škôl

 • projektové aktivity škôl v rámci neformálneho vzdelávania

 

EUROSCOLA

 • stáž v Štrasburgu  alebo Bruseli – zasadacia sála Európskeho parlamentu
 • simulácia rokovaní vo výboroch Európskeho parlamentu
 • stretnutie mladých ľudí z 28 krajín
 • Spojená škola – celoslovenský víťaz Euroscola 2011
 • od roku 2018 – Ambasádorská škola Európskeho parlamentu
Zahraničné odborné stáže
« z 52 »
Erasmus+ Strategické partnerstvá
« z 72 »
Euroscola
« z 44 »
Hosťovanie zahraničných praktikantov
« z 64 »
Nórske granty
« z 39 »
Jazykové projekty
« z 15 »