One Solution for the Skills Gap Problem

One Solution for the Skills Gap Problem

This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a place holder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content. If you want to read, I might suggest a good […]

Read More

Boyce Student Interview

This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a place holder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content. If you want to read, I might suggest a good […]

Read More

Red River College Campus Tour

This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a place holder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content. If you want to read, I might suggest a good […]

Read More

What makes Norland training unique

What makes Norland training unique

This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a place holder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content. If you want to read, I might suggest a good […]

Read More

Today is the Beginning

Today is the Beginning

This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a place holder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content. If you want to read, I might suggest a good […]

Read More

TOP 10 zážitkov, ktoré zažiješ len u nás

Absolvuj časť štúdia v zahraničí Rozbehni sa aj ty do všetkých kútov Európy, aby si si zlepšil svoje zručnosti, vedomosti a samozrejme komunikáciu v cudzom jazyku počas niekoľkotýždňovej odbornej stáže na pracoviskách. Pridaj sa a spoznaj zaujímavých ľudí, nové krajiny a získaj cenný certifikát. Spoj teóriu a prax Môžeš sa zapojiť do zaujímavých vzdelávacích programov […]

Read More

Projekty a medzinárodná spolupráca

Program Erasmus + školské vzdelávanie odborné stáže v zahraničí partnerstvá mládežnícke výmeny Odborná stáž žiakov a pedagogických zamestnancov v Nemecku, Veľkej Británii a Českej republike Obsah stáže: 6-hodinový pracovný deň pod vedením poverených mentorov jazyková a kultúrna príprava hodnotenie výlety a exkurzie Certifikácia: hodnotenie práce mentorom certifikát Europass – mobilita doklad […]

Read More

Charakteristika odboru

Charakteristika odboru

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium pre absolventov základnej školy Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky Podmienky na prijatie do študijného odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy, preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacej skúšky z profilových predmetov Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška Doklad o dosiahnutom vzdelaní: […]

Read More