Maturanti získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti Elektrotechnik §21

Maturanti v študijnom odbore mechanik elektrotechnik absolvovali v deň preberania maturitných vysvedčení ešte jednu dôležitú skúšku. Vykonali testy elektrotechnickej spôsobilosti a vykonali záverečnú skúšku, po ktorej získali osvedčenie o elektrotechnickom minime a osvedčenie Elektrotechnik §21 v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti Elektrotechnik §21 umožňuje legálne vykonávať prácu na vyhradených technických elektrických zariadeniach. Dokazuje komplexné vedomosti a zručnosti v oblasti elektrotechniky a umožňuje uplatniť sa v lukratívnom a stabilnom odbore.