I.OA

študijný odbor: obchodná akadémia

triedny učiteľ: Mgr. Jana Szilvási

Zoznam žiakov:
Beňová Nikola
Danko Radovan
Danková Natália
Goldír Dávid
Gonda Dominik
Halajová Daniela
Havajová Natália
Hudecová Timea
Kminiaková Natália
Kovačiková Barbora
Kortišová Martina
Krnáčová Chiara
Kubiš Šimon
Melichová Viktória
Šufliarská Nicolette
Šuleková Jana
Tóthová Viktória
Záslav Kamil
Zošiaková Silvia