III.OA

študijný odbor: obchodná akadémia

triedny učiteľ: Mgr. Jana Lalíková

Zoznam žiakov:

Bača Samuel

Bahledová Ema

Baláž Michal

Balážová Viktória

Gibaľa Dávid

Gibaľová Kristína

Gregáňová Viktória

Harčárová Beatrix

Hazucha Adam

Kopčíková Karin

Lacza Filip

Melichová Petra

Moravčíková Bianka

Nasályová Kristína

Sivoková Kristína

Šufliarská Anežka

Uhliarová Karin