II.OA

študijný odbor: obchodná akadémia

triedny učiteľ: Mgr. Miroslava Dutkievičová

Zoznam žiakov:

Boháčiková Jana

Bystrianska Nikola

Ďuricová Michaela

Gombalová  Lenka

Hukelová Jaroslava

Chlebničanová Katarína

Kamenský  Adrián

Kováč  Jakub Štefan

Krekáňová Dominika

Kučerová  Erika

Kukučková Viktória

Mackovová Natália

Malčeková  Jana

Micháliková  Bianka

Močár  Denis

Morvayová  Lea

Môťovská  Katarína

Psotková  Simona

Segečová Petra

Suja  Martin

Šušor  Martin

Šuleková  Adriána

Uhrinová  Michaela

Vodičková Mária

Vodičková Zuzana