II.A

študijný odbor: mechanik nastavovač

triedny učiteľ: Ing. Pavel Kotes

Zoznam žiakov:

Bartko  Marek

Bartoš  Patrik

Bystriansky  Marek

Černecký  Adam

Dobrovský  Martin

Dovala  Adam

Fekiač Filip

Fridrich  Stanislav

Gelieň Dávid

Jakubík Adam

Kortiš  Andrej

Kučera  Denis

Kučera  Jozef

Laššák  Adam

Ľupták  Branislav

Marcinek  Lukáš

Masár  Peter

Medveď Marek

Mihalčík  Kamil

Mitter  Marek

Nociar  Štefan

Priadka  Martin

Priadka  Patrik

Suja  Patrik

Šoučík  Šimon

Špurek  Lukáš

Vilhan  Peter

Zošiak Miroslav