Home »

Euroscola

Žiaci majú možnosť pravidelne navštevovať Európsky parlament v Štrasburgu a rokovať s rovesníkmi z Európskej únie. Tiaž sme získali titul Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.