Nadnárodné projektové stretnutie projektu Erasmus+

Spojená škola realizuje so svojimi partnermi z Česka, Nemecka a Chorvátska projekt v rámci programu Erasmus+ „Technické inovácie v teórii a praxi“. Zrealizovali sme 3. nadnárodné projektové stretnutie, ktoré sa konalo v Základnej škole a strednej škole Oselce. Zúčastnili sa ho všetci projektoví partneri – Spojená škola v Detve, školy v rámci 1. slovenského strojárskeho klastra, Strukovna škola Đurđevac, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice a Střední škola a Základní škola, Oselce.

Na úvod sme sa venovali kontrole úloh a dodržiavania plánovaného harmonogramu. Venovali sme sa tiež finančným aspektom projektu.

Program stretnutia bol rozdelený do 3 základných častí. V prvej časti sme sa venovali finalizácii výstupu O1, ktorý bola zameraný na analýzu trhu práce a spoluprácu škôl so zamestnávateľmi. Výstup umožnil porovnať ekonomickú situáciu zapojených krajín a regiónov ako aj požiadavky na odborné vzdelávanie v jednotlivých krajinách. Zahŕňa tiež viaceré prieskumy medzi žiakmi a absolventmi.

V ďalšej časti sme sa venovali analýze dvoch mobilitných stretnutí, ktoré sa uskutočnili u partnerov v Durdevaci resp. Třemošnici. Stretnutia sa uskutočnili za účelom zhodnotenia výstupov projektu. Prispeli k ich úspešnej implementácii. Partneri budú môcť všetky výstupy využívať vo svojom výchovno-vzdelávacom procese. Učitelia počas mobility v chorvátskom Durdevaci mohli otestovať kurikulá ako aj viaceré učebné pomôcky, ktoré pripravili ich kolegovia zapojený do tvorby intelektuálnych výstupov. Žiacka mobilita v Třemošnici slúžila predovšetkým testovaniu nástrojov kariérneho poradenstva a prepájaniu vzdelávania na jeho jednotlivých stupňoch. Mobilita bola súčasťou Týždňa vedy a techniky. Žiaci jednotlivých partnerských škôl si najskôr v rámci spoločných aktivít pripravili program a následne ho prezentovali žiakom miestnej základnej školy. Súčasťou mobility boli tiež zaujímavé prednášky a exkurzie ako aj workshopy zamerané na vstup do zamestnania.

V závere stretnutia sme finalizovali ostávajúce výstupy a vybrali vhodné časti výstupov na testovanie počas mobility pre žiakov, ktorá sa uskutoční v roku 2023 v Durdevaci. Sústredíme sa na oblasť riadenia ľudských zdrojov v rámci ekonomických profesií a pneumatické systémy pre technické profesie.

Okrem workshopov a diskusií o výstupoch projektu sme absolvovali prehliadku podnikov Bohemia Sekt a Škoda Transportation. Kultúrny program zahrňoval prehliadku mesta a návštevu tradičných vianočných trhov.

Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.